72204c_87f6af0cefeb42feaa1251764c93760c_mv2.jpeg

          GARANTI

 

 • Medieval garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och hantverk. Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen/utövaren.

 • Om den medeltida produkten är skadad ur förpackningen och omsluts av en garantirulle, måste den fyllas i och returneras inom femton (15) dagar efter köpet.

 • När du genomför returprocessen täcks inte kostnaden för att skicka tillbaka produkten till Medieval och eventuella arbetskostnader som uppstår genom nämnda process. Trots detta ska Medieval stå för fraktkostnaderna för ersättningsvaran tillbaka till den påstådda originalföraren/köparen.

 • Medieval kommer att ersätta denna produkt utan någon annan kostnad om den spricker, böjs eller går sönder under "normala körförhållanden". Medeltiden definierar termen normala körförhållanden som sagt "Att använda cykeln på ett kontrollerat bekvämt sätt som ligger inom dina egna möjligheter." Denna garanti inkluderar inte normalt slitage, försummelse, felaktig användning, felaktig montering, allmän produktmissbruk eller skada på produkten som orsakats av yttre krafter såsom svärd, bilar, jordbävningar, halvgudar, etc.

 • Medieval förbehåller sig rätten att vägra ersättning eller erbjudanden om ersättning till reducerad kostnad för produkter som tros vara skadade utanför sfären av de "normala körförhållandena" som beskrivs ovan. Medieval förbehåller sig också rätten att byta ut en skadad produkt med en alternativ modell som ligger inom rimligheten och/eller av lika värde för att vara en mer lämplig ersättning. Efterbehandlingen av denna produkt täcks inte av denna garanti.

 • Om du ändrar vår produkt på ett tvivelaktigt sätt som (att skära av ett styrområde till storlek eller gaffelstyrrör) kommer garantin att ogiltigförklaras. Modifieringar måste godkännas av Medieval och utföras av en licensierad professionell cykelmekaniker.

 • För alla frågor angående nämnda garanti, vänligen kontakta Medieval med eventuella problem du har med våra produkter, även om du inte anser att sådana problem täcks av denna garantipolicy. Vi här på Medieval kommer att sträva efter att göra vårt bästa för att ta hand om alla problem du har med våra produkter.

 

EFTERMARKNADSRAMAR, GAFLAR OCH STYRE

Tre(3) månaders garanti för alla amerikanska medeltida ramar & trettio(30) dagars garanti på alla andra ramar, gafflar & styre mot materialfel, hantverksfel. Avbrott, sprickor och böjar kommer att hanteras från fall till fall.

 

EFTERMARKNADSKOMPONENTER
Fjorton(14) dagars garanti mot materialfel, hantverksdefekter, brott och sprickor.

SLITDELAR
Sju (7) dagars garanti endast mot tillverkarfel. Detta inkluderar delar som däck, säten, pinnar, pedalkroppar i plast och navskydd i plast. Dessa föremål är designade för att ha en begränsad livslängd och är inte täckta mot sprickor, brott, revor, revor eller slitage.

 

KLÄDER OCH MJUKVAROR
Sju(7) dagars garanti endast mot tillverkarfel (ex. sömnadsfel och tryckfel).

 

NOTERA
Produkter som redan har garanterats kommer endast att täckas av en fjorton (14) dagars garanti för tillverkarfel, och inte den fullständiga garantin som skulle utfärdas vid befruktningen. Dessa föremål kanske inte garanteras en andra gång och kommer att behandlas från fall till fall.

 

VARNING
Använd medeltida produkter på egen risk. Dessa produkter har konstruerats och tillverkats med de bästa materialen, smeder och hantverk som finns tillgängliga och är avsedda att användas av en erfaren cykelförare. Dessa produkter ska installeras eller monteras av en erfaren eller licensierad cykelmekaniker och används endast på det sätt som cykeltillverkaren avsett. Se till att följa eventuella bifogade instruktioner när du installerar medeltida produkter. Använd inte denna produkt om den är defekt eller skadad. Köparen eller användaren tar på sig alla risker som är förknippade med användningen av denna produkt.

 

USA GARANTIPROCESS

 1. Om du har en trasig, defekt eller felaktigt fungerande medeltida produkt som du tror omfattas av vår garantipolicy, kan du lämna in ett krav på vår webbplats på  www.medievalbikes.com/contact.

 2. När du lämnar in ett garantianspråk kommer du att behöva tillhandahålla följande information: Fullständigt namn, adress, e-post, telefonnummer, produktinformation, inköpsställe, inköpsbevis, bilder på den felaktiga produkten och en beskrivning av reklamationen.

 3. När du har lämnat in garantianspråket kommer det att granskas av Medeltidens garantiavdelning. Garantiavdelningen kommer sedan att kontakta dig med en kundgaranti (CW#) tillsammans med eventuella ytterligare instruktioner.

 4. Efter att Medievals garantiavdelning har utfärdat din CW# måste du skicka tillbaka den defekta produkten till Medieval. Returpaketet måste vara tydligt märkt med CW#.

 5. När Medieval har undersökt produkten i fråga och avgjort om den är defekt eller felaktig, kommer din produkt att ersättas kostnadsfritt. Garantiprodukter är föremål för reparation, tillgänglighet eller alternativa produkter som anses vara mer lämpliga av Medieval. Den exakta färgen och/eller modellprodukten kan inte garanteras.

 

INTERNATIONELL GARANTIPROCESS

 1. För personer som bor utanför Amerika; vänligen kontakta den medeltida distributören i det land som du har köpt den medeltida produkten från och be den organisationen att kontakta oss.